menu

Lyrics: Hakuna Matata (Polish)

Artist: Disney
Song: Hakuna Matata (Polish)
Released: 1994
Rating: no reliable rating yet...Please log in to rate this song.
Hakuna Matata (Polish) lyrics
Timon: Hakuna Matata!
Jak cudownie to brzmi!

Pumba: Hakuna Matata
To nie byle bzik

Timon: Ju¿ sie nie martw a¿ do koñca swych dni

Oboje: Naucz sie tych dwóch
Radosnych s³ów

Timon: Hakuna Matata!

Timon: OtÓ¿
Gdy by³ z niego ma³y wieprz...

Pumba: Gdy by³ ze mnie ma³y wieprz!

Timon: No piêknie.

Pumba: Dziêki.

Timon: Woñ przykr¹ rozsiewa³ kiedy koñczy³ jeÅ“æ
Innym jego kompaniê ciÊ¿ko by³o znieÅ“æ

Pumba: Mówi¹ o mnie ¿em cham
Jam subtelny goÅ“æ.
Przykre, ¿e przy mnie wci¹¿ ktoœ zatyka³ nos!

Och co za wstyd!

Timon: By³o mu wstyd.

Pumba: Ca³y œwiat mi zbrzyd³...

Timon: By³ brzydszy ni¿ ty?

Pumba: Czu³em siê paskudnie...

Timon: A mo¿e cudnie?

Pumba: Zawsze kiedy chcia³em...

Timon: No no, Pumba, nie przy dzieciach!

Pumba: O, sorry.

Oboje: Hakuna Matata
Jak cudownie to brzmi
Hakuna Matata
To nie byle bzik

Simba: Ju¿ siê nie martw a¿ do koñca swych dni

Timon: Tak trzymaj ma³y!

Wszyscy: Naucz sie tych dwóch
Radosnych s³ów
Hakuna Matata!

Hakuna Matata!
Hakuna Matata!
Hakuna...!

Simba: I ju¿ siê nie martw a¿ do koñca swych dni

Wszyscy: Naucz sie tych dwóch
Radosnych s³ów
Hakuna Matata!

Hakuna Matata!

Sponsored Links

Tags on Hakuna Matata (Polish)

Login to add tags.

Popularity Hakuna Matata (Polish)

Jul
2022
Aug
2022
Sep
2022
Oct
2022
Nov
2022
Dec
2022
Jan
2023
Feb
2023
Mar
2023
Apr
2023
May
2023
Jun
2023

Review this song:To make sure you're not an annoying spambot, please give the correct answer to this calculation:
an an an =

Reviews Hakuna Matata (Polish)...

No reviews yet! Be the first to make a contribution!
Moron.nl Guide

Still haven't found what you're looking for?